On-line prihláška

Ukážková hodina

Ponuka kurzov

Vstupný test onlineFacebook
 

Callanova metóda výučby

Tajomstvo Callanovej metódy


Callanova metóda je revolučná metóda učenia anglického jazyka Je výnimočná svojou rýchlosťou, efektívnosťou a jednoduchosťou. Dokáže naučiť angličtinu 4-krát rýchlejšie ako ostatné metódy, šetrí čas a následne i znižuje náklady sa štúdium anglického jazyka. Preto má slogan: „Angličtina 4x rýchlejšie“. Pomocou tejto metódy vyučuje okolo 500 škôl po celom svete. Garantuje vynikajúce výsledky už vo veľmi krátkom čase. Je to priama metóda výučby, jej vývoj trval celých 15 rokov vo Veľkej Británii. Tvorcovia tejto metódy vychádzajú z poznania ľudskej psychiky a pozorovania detí pri učení materinskej reči. Callanova metóda je vhodná pre všetky jazykové úrovne. Pokročilejší študenti si pochvaľujú odbúranie strachu hovoriť, u začiatočníkov je motivujúci výrazný jazykový pokrok, ktorý pomocou tejto metódy dosahujú. Callanov systém výučby je orientovaný na praktickú stránku jazyka – rozprávanie a porozumenie, teda to čo ľudia najviac potrebujú. Samozrejme aj gramatika je plnohodnotne zastúpená. Systém vyučovacích hodín je dynamický, lektor maximálne simuluje anglicky hovoriace prostredie a zabezpečuje 100% koncentráciu na jazyk a hodiny sú teda naozaj efektívne. Výučba je založená na rýchlych otázkach a odpovediach, čím lektor napomáha vytvárať podmienený reflex. Neučíte sa teda prácnym memorovaním, ale priamo konverzáciou a precvičovaním si daných slov. Jazyk sa teda učíte prirodzene, tak ako ste sa naučili materinskú reč.

Výhody Callanovej metódy

 • je veľmi komunikatívna,
 • rýchle tempo učí študenta rozmýšľať v cudzom jazyku
 • je založená na princípe "čím viac opakuješ tým viac vieš"
 • používa skrátené tvary tak ako v hovorovej angličtine
 • každé nové slovo je opakované v každej lekcii, opakuje sa celá úroveň
 • odpovede na otázky sú stavané najskôr záporne, sú dlhšie aby obsiahli širšiu slovnú zásobu
 • učivo sa utvrdzuje diktátom a čítaním
 • gramatika sa tiež ihneď precvičuje na reálnych vetách
 • nie sú klasické domáce úlohy

Pre koho je Callanova metóda určená

 • pre všetkých, ktorí sú úplní začiatočníci a potrebujú sa naučiť angličtinu
 • pre "večných" začiatočníkov, teda študentov , ktorí sa nevedia pohnúť z miesta
 • pre všetkých, ktorí sa angličtinu učili, ale keď ich niekto osloví, nevedia, čo povedať
 • pre všetkých, ktorí si potrebujú precvičiť komunikáciu v angličtine
 • pre všetky jazykové úrovne od úplných začiatočníkov po pokročilých
 • pre všetkých ktorí radi využívajú čas efektívne a všetko potrebné sa naučia na hodine
 • pre všetkých ktorých zaujíma, čo za investované peniaze dostanú

Vďaka Callanovej metóde je efektivita investície a času porovnateľná.

Učebné materiály

Jazykové školy, ktoré pri výučbe aplikujú Callanovu metódu, sú povinné učebné materiály objednávať priamo od Callan method Organisation v Londýne. Celkovo je v Callanovej metóde ustanovených 12 úrovní, resp. stupňov, ktoré sa nazývajú „Stage“.

Vydavateľstvo Callan Method Publishing so sídlom v Londýne pripravilo na rok 2012 novú edíciu učebníc Callanovej metódy, ktorá priniesla modernú slovnú zásobu a aktualizovanú gramatiku. Pravidlá výučby Callanovou metódou vďaka ktorej sa študenti po celom svete učia angličtinu rýchlejšie a efektívnejšie zostali nezmenené. Nová edícia sa skladá z 12 študentských kníh a prekladového slovníka. Učebnice si môžu študenti zakúpiť priamo v našej jazykovej škole.

 


 
top