On-line prihláška

Ukážková hodina

Ponuka kurzov

Vstupný test onlineFacebook
 

Ponuka jazykových kurzov

Skupinové kurzy

Ak sa chcete zdokonaliť v angličtine a nemčine pripravujeme pre Vás tieto druhy skupinových jazykových kurzov:

  • polo intenzívne jazykové kurzy
  • intenzívne jazykové kurzy
  • víkendové jazykové kurzy
  • kurzy poriadané mimo jazykovej učebne

Výučba v skupinových polo intenzívnych kurzoch je nastavená na dve vyučovacie hodiny 2x v týždni. Intenzívne kurzy trvajú tri vyučovacie hodiny. Kurzy prebiehajú v popoludňajších hodinách. Pre veľmi zaneprázdnených klientov pripravujeme víkendové kurzy.

Pre dospelých i žiakov vzdialenejších obcí okresu Topoľčany ktorí sa potrebujú zdokonaliť v cudzom jazyku poskytuje svoje služby na základe prejaveného záujmu priamo v ich obci. Týmto šetria čas i náklady na cestovanie.

Rýchlejšie napredovanie skupiny je zabezpečené tým že v skupine je max. 8 študentov. Lektor sa môže dostatočne venovať každému študentovi.

Do prebiehajúcich kurzov je možné kedykoľvek dostúpiť na základe vyhodnotenia vedomostnej úrovne. V tomto prípade sa cena kurzu prepočítava na zostávajúci počet vyučovacích hodín do konca kurzu. Kurzy organizujeme celoročne. Sú určené pre všetky vekové kategórie od začiatočníkov po pokročilých.

Podrobné informácie o aktuálnych skupinových kurzoch nájdete v záložke „Aktuálne kurzy“.

Mini skupinové kurzy

Mini skupinové kurzy angličtiny a nemčiny sú určené pre študentov ktorým nevyhovuje výučba vo väčšej skupine. V malej skupine je možné dosiahnuť výbornú dynamiku hodiny a rýchle napredovanie. Tým šetríte čas i vynaložené peniaze.

Typ kurzu: Traja študenti

Jazyková úroveň: všetky úrovne
Intenzita výučby: 2 vyučovacie hodiny 2 x do týždňa
Počet hodín: minimálne 12
Termín konania kurzu: podľa dohody
Dni a čas výučby: podľa dohody
Počet študentov: 3
Cena kurzu: 6,50 EUR / študent / hodina
Viac informácií: na tel. č. 0948 090 513 alebo na info@fandeskola.sk


Typ kurzu: Dvaja študenti

Jazyková úroveň: všetky úrovne
Intenzita výučby: 2 vyučovacie hodiny 2 x do týždňa
Počet hodín: minimálne 12
Termín konania kurzu: podľa dohody
Dni a čas výučby: podľa dohody
Počet študentov: 2
Cena kurzu: 8,50 EUR / študent / hodina
Viac informácií: na tel. č. 0948 090 513 alebo na info@fandeskola.sk


Výhody mini skupiny:
  • Rýchle napredovanie šetrí Váš čas i peniaze.
  • Časová flexibilita, študujete podľa Vašich požiadaviek.
  • Lektor sa prispôsobuje iba Vám.

Individuálne kurzy

Pri individuálnom štúdiu angličtiny a nemčiny sa prispôsobujeme časovým možnostiam a požiadavkám študentov. Pri tejto forme výučby je možné individuálne zvoliť frekvenciu výučby a kedykoľvek ju upraviť po vzájomnej dohode s jazykovou školou. Tento typ kurzu vyhovuje hlavne zaneprázdnených klientom a veľkou výhodou je to, že Vám žiadna hodina neprepadá, ak najneskôr 3 hodiny pre začiatkom výučby oznámite neúčasť. Lektor sa venuje iba Vám čím je zabezpečené rýchle napredovanie a efektivita výučby.

Typ kurzu: Individuálny

Jazyková úroveň: všetky úrovne
Intenzita výučby: 2 vyučovacie hodiny 2 x do týždňa
Počet hodín: minimálne 12
Termín konania kurzu: podľa dohody
Dni a čas výučby: podľa dohody
Cena kurzu: 12,50 EUR / študent / hodina
Viac informácií: na tel. č. 0948 090 513 alebo na info@fandeskola.sk


Výhody individuálneho štúdia:Individuálny prístup
  • Rýchle napredovanie šetrí Váš čas i peniaze.
  • Časová flexibilita, študujete podľa Vašich požiadaviek.
  • Lektor sa prispôsobuje iba Vám.
 


 
top