On-line prihláška

Ukážková hodina

Ponuka kurzov

Vstupný test onlineFacebook
 

Prípravné centrumJazyková škola FAST&EASY Topoľčany začala spolupracovať s E-KU Inštitútom jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre, ktorá je najväčším držiteľom jazykových licencií na Slovensku.

Prípravným centrom sa môže stať vzdelávacia inštitúcia ktorá potvrdí svoju profesionalitu v oblasti jazykového vzdelávania.

Jazyková škola FAST&EASY Topoľčany je prípravným centrom E-KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre – autorizovaného skúškového centra pre skúšky:
- Cambridge English,
- Goetheho inštitútu,
- Štátne jazykové skúšky

Záujemcovia môžu absolvovať uvedené skúšky priamo v našej škole alebo v autorizovanom centre na tejto adrese:

E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Tel. +421 37 6542 456, eku.os@eku.sk
www.eku.sk

Ponuka prípravných kurzov

Ponúkame Vám možnosť komplexnej prípravy na zvládnutie skúšok na vybraný certifikát či štátnu skúšku. Celá príprava na skúšky prebieha priamo v našej škole. V závislosti od počtu študentov je možné uskutočniť skúšku komisiou E-KU inštitútu v našej škole alebo v E-KU Inštitúte. V prípade záujmu o prípravné kurzy Vám radi poskytneme potrebné informácie v našej škole, alebo nás kontaktujte e-mailom na info@fandeskola.sk

1. Cambridgeské skúšky

Tieto skúšky sú uznávané tisíckami vzdelávacích organizácií a zamestnávateľov po celom svete.Jedná sa o medzinárodne uznávané skúšky, ktoré sú často požadované najmä v Európe, ako pre štúdium, tak pre zamestnanie.

Skúšky Cambridge English sú svetovo vedúcim portfóliom certifikátov pre študentov angličtiny s ročnou účasťou asi 1,5 milióna študentov vo viac ako 135 krajinách. Väčšina kandidátov vníma cambridgeský certifikát ako vstupenku k praktickým výhodám – prijatie na univerzitu, rozšírenie pracovných príležitostí alebo otestovanie pokroku v angličtine.

Skúšky Cambridge English môžete vykonať priamo v E - KU klasickou alebo počítačovou formou.

Ponúkame vám prípravné kurzy na skúšky:

PET — PRELIMINARY ENGLISH TEST / PET FOR SCHOOLS

FCE — FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

CAE — CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH

Všetky potrebné informácie o skúškach a prípravných kurzoch získate v našej škole, alebo na info@fandeskola.sk. Informácie o obsahu a priebehu skúšok sú verejné a sú k dispozícii na webovej stránke: www.eku.sk.

2. Skúšky Goetheho inštitútu

E - KU Inštitút bol prvým ktorý sa stal Skúškovým centrom Goetheho inštitútu. Skúškové centrum GI zabezpečuje medzinárodné skúšky z nemčinyna všetkých jazykových úrovniach - od A1 až po C2 v súlade s Európskym referenčným rámcom. Ide o skúšky Goethe-Zertifikat A1: StartDeutsch 1, Goethe-Zertifikat A2: StartDeutsch 2, Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Zertifikat C2: GroßesDeutschesSprachdiplom.

Všetky potrebné informácie o skúškach a prípravných kurzoch získate v našej škole alebo na info@fandeskola.sk. Informácie o obsahu a priebehu skúšok sú verejné a sú k dispozícii na webovej stránke: www.eku.sk.

3. Štátne jazykové skúšky

Štátnice z angličtiny, nemčiny a ruštiny overujú znalosť cudzieho jazyka od úrovne B2 po najvyššiu úroveň C2. Informácie o jednotlivých štátnych jazykových skúškach nájdete po kliknutí na príslušnú skúšku.

Záujemcovia majú prostredníctvom našej jazykovej školy možnosť sana tieto skúšky pripraviť v prípravných kurzoch a samotnú skúšku je možnéabsolvovať v jazykovej škole FAST&EASY Topoľčany ( min. 10 účastníkov ) alebo priamo v autorizovanom centre E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnejkomunikácie v Nitre, pre ktoré vykonávame funkciu prípravného centra. Informáciu o tejto spolupráci nájdete na www.eku.sk.

Ponúkame vám prípravné kurzy na tieto štátne skúšky:

Základná štátna jazyková skúška B2

Všeobecná štátna jazyková skúška C1/C2

Všetky potrebné informácie o skúškach a prípravných kurzoch získate v našej škole, alebo na info@fandeskola.sk. Informácie o obsahu a priebehu skúšok sú verejné a sú k dispozícii na www.eku.sk.

Základná štátna jazyková skúška B2

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR.

Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú štátnu jazykovú skúšku.

Všeobecná štátna jazyková skúška C1/C2

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti v SR a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.

 


 
top